ALKOHOLPOLITIK & ANBEFALINGER

Gå forrest i arbejdet for en ny alkoholkultur

Gymnasiets ledelse er afgørende i forhold til at skabe de bedste rammer for en sundere alkoholkultur og mindske drikkepresset blandt eleverne på gymnasiet. Det er vigtigt, at ledelsen går forrest og ikke placerer ansvaret for at ændre kulturen hos eleverne alene.

Alkoholpolitik

Hav en synlig alkoholpolitik

De fleste gymnasier har en alkoholpolitik. Gymnasier Fuld af liv anbefaler, at I har en alkoholpolitik og en plan for, hvordan den skal ’leve’ på skolen. Det er ikke politikken i sig selv, der er afgørende, men dét, at den kan sætte en retning for arbejdet med alkoholkulturen, som I forpligter jer til. Den skal med andre ord ud at leve, før det kan mærkes på kulturen på gymnasiet. Gymnasier Fuld af liv har lavet et bud på en alkoholpolitik, og hvad den med fordel kan indeholde, som kan ses nederst på denne side. 

Gør en sundere (alkohol)kultur til et fælles projekt

Informer alle elever om skolens alkoholpolitik og dens praktiske betydning via både gymnasiets hjemmeside, i en intromail til nye elever og ved orientering af eleverne inden for de første skoledage. Derudover er det en god idé at præsentere forældrene for skolens alkoholpolitik og sikre, at de får information om deres rolle i forhold til deres børns alkoholvaner (f.eks. ved hjælp af folderen til forældre om unge og alkohol).

Sørg for, at de udvalg, som planlægger festerne, er klædt godt på og arbejder for at undgå drikkepres (f.eks. ved at uddanne café- og festudvalget samt introguider). Det er vigtigt, at ledelsen går foran og sætter klare og tydelige rammer, hvis en kultur skal tilpasses eller ændres på skolen. 

Folder til forældre: Unge og alkohol - fif til forældre, hvis barn starter på gymnasium

Uddannelse til café- og festudvalg

Uddannelse til introguider

Kulturen kan ændres på få år

Erfaringen fra gymnasier, der har indført nye tiltag for at mindske alkoholindtaget blandt elever, viser, at ændringerne bliver en naturlighed efter cirka tre år, når der ikke er nogen elever tilbage, der har oplevet, at reglerne har været anderledes. Herefter er elever og lærere typisk meget tilfredse med den strammere alkoholpolitik.

INSPIRATION TIL EN ALKOHOLPOLITIK

Synlig alkoholpolitik

 • Elever informeres om gymnasiets alkoholpolitik og -regler.
 • Gymnasiets alkoholpolitik ligger synlig på hjemmesiden.

Styrket dialog med forældre

 • Forældre informeres om gymnasiets alkoholpolitik og vigtigheden af forældrenes rolle i forhold til deres børns alkoholforbrug og forfester.

Alkoholfri studiestart

 • En alkoholfri studiestart (gerne fra studiestart til efterårsferie), der sikrer muligheden for at danne fællesskaber i introperioden, til fester og til sociale arrangementer uden drikkepres.

Alkoholfri arrangementer og fællesskab

 • Introture, studieture og andre ekskursioner er alkoholfri.
 • Gymnasiet holder flere sociale arrangementer uden -end med - alkohol.

Federe - ikke fuldere - fester

 • Elever, som møder op stærkt berusede til en fest eller optræder stærkt berusede til festen, sendes hjem. Gymnasiet kan teste elevernes promille og afvise dem til fester/sende dem hjem ved en promille over 0,5.
 • Der er ansvarligt og ædru personale til stede til fester og begivenheder med alkohol. Der er desuden professionelle vagter til fester.
 • Der sælges alkohol med en alkoholprocent på max 5 %, og der sælges altid alkoholfri alternativer.
 • Der er gratis vand til rådighed til festerne - og det står synligt.
 • Det overvejes, om der kan sælges mad eller natmad til festerne.

Udnævn en ansvarlig for introperioden og udvalgene

Udnævn koordinatorer for introguider samt fest- & caféudvalg

Vi anbefaler, at I udnævner en introkoordinator - blandt personalet - som sikrer, at introguiderne informeres om deres ansvar som rollemodeller og skolens holdning til alkohol i og udenfor det skemalagte introprogram.

Anbefalinger til introperioden

Vi anbefaler også, at I - blandt personalet - udnævner en koordinator for de sociale udvalg (f.eks. fest- og caféudvalg) som sikrer, at udvalgene informeres om jeres alkoholpolitik og holdning til udskænkning og salg af alkohol. Desuden er det vigtigt, at I sikrer, at der er gratis vand og sælges alkoholfrie alternativer til festerne. Endelig er det vigtigt, at udvalgene fokuserer på at skabe fester, hvor aktiviteter og fællesskab, fremfor høje promiller, står i centrum.

Anbefalinger til fester og caféer

Alliér jer med andre gymnasier

Erfaringer på området har vist, at hvis flere står sammen, så står man stærkt. Derfor anbefaler vi, at I indgår alliancer – f.eks. et fælles alkoholkodeks - med andre gymnasier.