Kære Elev

Du skal, eller er måske allerede, i gang med et forløb, med udgangspunkt i emnet ”Identitetsskabelse i det senmoderne samfund”.

Formålet med forløbet er at gennemgå en række sociologiske begreber og teori med materiale og bilag, der relaterer sig til unges alkoholkultur i Danmark. Det er ikke et forsøg på at moralisere over unges forbrug, men det er tanken, at forløbet - i en faglig ramme - kan hjælpe unge med at tale om alkoholkulturen, og reflektere over den, på et fagligt grundlag.

Her på siden finder du de klip, artikler, rapporter og andet materiale, der er relevant i undervisningen. Materialerne er inddelt i de moduler hvori de bliver anvendt.

Moduler

Modul 1: Hvad er socialisering

Øvelse: Quiz og byt

Diskussionsspørgsmål:
Hvordan påvirkes unges drikkevaner af socialiseringen?

(Find tabellerne nedenfor, eller klik på knappen til højre.)

Modul 2: Normer, sociale roller og social kontrol

Øvelse: Kuvertøvelse.

Kampagnefilm: Spritstiv Speeddating, produceret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i forbindelse med kampagnen “Fuld af Liv”

Kampagnefilm: Drikkepreseksperimentet, Produceret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i forbindelse med kampagnen “Fuld af Liv”

Modul 3: Face, Setting, frontstage og backstage.

Øvelse: Dramatisering af begreberne

Artikel: "Over halvdelen af unge i hovedstaden føler sig presset til at drikke alkohol: »Det kan være svært at sige nej«" skrevet af Signe Stoumann Fosgrau publiseret i Berlingske Tidende d. 3. september 2021. 

Modul 4: Refleksivitet i det senmoderne samfund

Øvelser: ”Bolden” og Demokratisk debat.

Fokusspørgsmål til lektien:

 • Hvad kendetegner det senmoderne samfund?
 • Hvem er Anthony Giddens?
 • Hvad mener Giddens med begreberne aftraditionalisering og individualisering?
 • Hvad handler adskillelse af tid og rum om?
 • Hvad menes med udlejring af sociale relationer?
 • Hvad menes med eksperter, og hvad er et ekspertsystem for noget? 
 • Hvad er ansigtsløse relationer?
 • Hvad betyder refleksivitet?
 • Hvad menes der med, at individer i det senmoderne samfund genspejler sig i deres omgivelser?
 • Hvad er ontologisk sikkerhed?
 • Hvad menes med eksistentiel angst?

Modul 5: Formbarhed i det senmoderne samfund

 Øvelse: Besked Quiz

Artikel: ”Prinsesse af Jomfru Ane Gade” skrevet af Lisa Seidelin, publiceret i Politiken søndag den 31. oktober 2021.

Modul 6: Identitetsdannelse og uddannelse

Øvelse: Post-it øvelse til begrebsopsamling.

Artikel: ”Puttefester er ikke bare et rich kid-problem: Sæt seksuel dannelse på skoleskemaet” skrevet af Anna von Sperling, publiceret i Information 7. september 2018.

Samlet litteraturliste