UDDANNELSE TIL FEST - & CAFÉUDVALGET

- Lærervejledning -

I uddannelsen til fest- og caféudvalg er fokus på at lære udvalget om unge og alkohol, reglerne for udskænkning i gymnasieregi og på at give værktøjer til at planlægge de fedeste fester og events, hvor promillen ikke er i centrum.

Det sker gennem en dilemma-quiz om unge og alkohol efterfulgt af en faciliteret idégenererings-proces, som på ca. 40 minutter guider udvalget fra idéer til færdige koncepter for årets fester. Desuden får udvalget inspirationsmateriale til at afholde en alkoholfri morgenfest.

Der bør afsættes 1,5 time til, at udvalget sammen tager uddannelsen. Uddannelsen lægges bedst i starten af skoleåret - så snart udvalget er sat - og er en god måde at sætte scenen for sammenholdet i udvalget og planlægningen for året. 

UDDANNELSE TIL FEST- & CAFÉUDVALG

- Uddannelsen starter her -

I skaber rammerne
Som fest & caféudvalg har I en ganske særlig rolle. I er med til at skabe rammerne for sociale events, som er vigtige for sammenholdet på gymnasiet.

Mange danske unge efterspørger en ny alkoholkultur, hvor alkohol fylder mindre – det vil vi gerne være med til at styrke på gymnasierne. For at det kan lykkes, har vi brug for jeres hjælp!

Vi udfordrer jer!

Online uddannelse
Vi udfordrer jer! Vend 'det vi plejer' ryggen, og nytænk jeres events, så de bliver endnu federe og med høj energi, uden promillen er i centrum. På den måde kan I være med til at bidrage til en kultur, hvor ingen føler sig pressede til at drikke for at være 'med', og hvor alle føler sig inkluderede til festerne. 

”Som festudvalg står man nogle gange uden så mange idéer. Så ved at have en workshop, hvor man arbejder på at finde ideer – det hjælper med at skabe fester, der ikke kun handler om at drikke. Man får et andet indhold i festerne, som har været svært at skabe før.”

- Gladsaxe Gymnasiums festudvalgsformand i interview om uddannelsen til TV2 Lorry, d. 10/10 2019.

Se hele indslaget her .

Online-uddannelsen består af to elementer: En quiz og en video. 

 • Quiz
  I quizzen 'Bliv klogere på unge og alkohol’ får I viden om unge og alkohol og mulighed for at snakke sammen om genkendelige scenarier omkring alkohol. Målet er, at I får en fælles viden, som I kan tage med jer i planlægningen.

 • Online planlægningsværktøj
  Med videoen 'Planlæg årets fester’ bliver I guidet og får afsat tid til en kreativ proces med mål om at planlægge årets fester. Målet er, at bistå jer I jeres planlægningsarbejde, og at skabe et fokus på den fedeste fest frem for den højeste promille.

Quiz: Bliv klogere på unge og alkohol

I quizzen får I viden om unge og alkohol og mulighed for at diskutere relevante dilemmaer.

Det er vigtigt, at I tager quizzen sammen - enten som én gruppe eller i mindre grupper. Diskutér dilemmaerne undervejs.

Quiz om unge og alkohol

Alkoholforbruget blandt unge i Danmark

Hvor mange 15-25-årige mener, at alkoholforbruget blandt danske unge er for højt?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2021 viser, at lidt under halvdelen (45 %) af 15-25-årige mener, at alkoholforbruget blandt danske unge er for højt.

I har afholdt et par sociale arrangementer med de nye elever efter skole og har et par arrangementer mere i sigte. Nogle af eleverne henvender sig til jer og siger, at de er ærgerlige over, at der bliver drukket meget alkohol i forbindelse med aktiviteterne. Hvad vil I gøre for at medtænke dette i de kommende aktiviteter?

Alkohol og uddannelse

Hvor mange 15-25-årige, der går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, havde en forventning om, at deres alkoholforbrug ville stige, da de gik ud af 9./10. klasse og startede på en ungdomsuddannelse?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2021 viser, at 53 % af 15-25-årige, der går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, havde en forventning om, at deres alkoholforbrug ville stige, da de gik ud af 9./10. klasse og startede på en ungdomsuddannelse.

Skoleåret er gået i gang, og der har været afholdt et par fester og nogle fredagsbarer. Nogle af jeres kammerater kommer til jer, fordi de synes, at det kunne været rart med flere sociale aktiviteter uden alkohol. Hvad vil I stille op med denne forespørgsel?

Sociale overdrivelser *Det kaldes en social overdrivelse, når man tror, at andre drikker mere alkohol end de reelt set gør. Sociale overdrivelser kan føre til, at man selv drikker mere alkohol, fordi man gerne vil være på ”niveau” med sine jævnaldrende

Hvor meget tror 15-25-årige, at de drikker, sammenlignet med deres jævnaldrende?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2021 viser, at mere end halvdelen af 15-25-årige (58 %) tror, at andre unge drikker mere, end de selv gør.

Måske I kan se, at mange af eleverne på jeres gymnasium drikker ud fra en almen forventning om, at der skal indtages store mængder af alkohol, når man skal til fest på gymnasiet. Derfor drikker alle mere, end de måske har lyst til, for at være på niveau med alle andre. Hvordan vil I arbejde med denne misforståelse?

Drikkepres *At opleve, at andre forsøger at presse en til at drikke mere alkohol, end man har lyst til.

Hvor mange 15-25-årige har oplevet at blive presset af deres venner til at drikke alkohol?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2021 viser, at 59 % af 15-25-årige én eller flere gange har oplevet, at deres venner har forsøgt at få dem til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til.

Til de seneste par fester har I oplevet, at nogle af de elever, der gerne vil undgå at drikke så meget, indirekte bliver presset af andre til at drikke videre. Hvordan håndterer I det?

Drikkepres *At opleve, at andre forsøger at presse en til at drikke mere alkohol, end man har lyst til.

Hvor mange 15-25-årige mener, at dem, der ikke drikker alkohol, ofte er lidt udenfor til fester?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2021 viser, at 44 % af 15-25-årige mener, at dem, der ikke drikker alkohol, ofte er lidt udenfor til fester.

I oplever, at der til de seneste fester har været en gruppe elever, der ikke har haft lyst til at drikke alkohol, og som er blevet udelukket en smule fra de seneste fester, og derfor er endt med at gå tidligt hjem. Hvordan vil I håndtere dette problem til de kommende fester?

Alkohol og Fællesskab

Hvor mange unge mellem 15 og 25 år mener, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab, hvis man ikke drikker alkohol?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2021 viser, at 36 % af 15-25-årige mener, at det kan være svært at være en del af det sociale fællesskab ved sammenkomster, hvor der drikkes alkohol, hvis man ikke drikker alkohol.

Der er generelt stor opbakning til festerne på jeres gymnasium, men der er en storgruppe af elever, som gentagende gange undgår at møde op til festerne, fordi de ikke drikker. Hvordan håndterer I det på en måde, så alle føler sig inkluderet og velkomne til de kommende fester – så I opnår et større fremmøde?

Alkohol og Fællesskab

Hvad vægter 15-25-årige højest, når de skal angive det fedeste ved at gå til fester?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2017 viser, at flest 15-25-årige (70 %) mener, at det at være sammen med venner, er det fedeste ved at gå til fester. Til sammenligning mener hver fjerde, at det fedeste er at drikke alkohol (det var muligt at angive flere svar).

I er efterhånden rutinerede i at afholde gymnasiefester og ved, at der er mange ting, der er med til at gøre en fest fed. Alkohol er én ting, men det vigtigste er egentlig, at festen bidrager til, at man har et rum, hvor man kan slå sig løs med ens venner. Hvad vil I gøre for at få fællesskabet til at fylde mest i fremtiden?

Alternativer til alkohol

Hvor mange 15-25-årige oplever, at det er nemt at få spændende alternativer til alkohol til fester?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2021 viser, kun 15 % af 15-25-årige oplever, at det i meget høj eller høj grad er nemt at få spændende alternativer til alkohol til fester.

I oplever, at der generelt er en efterspørgsel på alkoholfrie drikke til festerne – især blandt elever, der af religiøse eller sportsmæssige grunde gerne vil feste med mindre alkohol eller helt uden alkohol. Hvad tænker I om muligheden for at begynde at sælge alkoholfri alternativer (f.eks. mocktails eller alkoholfri øl) til jeres kommende fester, så der er drikkevarer til alle?

Markedsføring af alkohol på gymnasiet

Ifølge § 8 stk. 3 i Markedsføringsloven må markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke indeholde omtale af, billeder af, eller henvisninger til alkohol. Endvidere foreskriver reglerne, at markedsføring ikke må opfordre til et stort og umådeholdent alkoholforbrug. Hvem gælder sidste del af denne lov for?

Markedsføringsloven om opfordring til et stort og umådeholdent alkoholforbrug gælder alle aldersgrupper, og altså ikke kun børn og unge.

I inviterer til fester/sociale arrangementer på skolen, og derfor har I et særligt ansvar for, at jeres invitationer ikke lægger op til umådeholden druk, og at I ikke indirekte reklamerer for alkohol. Hvordan markedsfører I jeres fester, så der bliver fuldt hus, og I får den fedeste fest – uden alkoholen promoveres i invitationerne?

Quizzen er slut - godt klaret!

Online planlægningsværktøj

Planlæg årets fester
For at hjælpe jer på vej til at planlægge spændende events, har vi lavet en video.

Videoen bygger på innovationsmetoden ideation, som er en proces, der skal lede til nye idéer. Processen hjælper med at finde på nye måder at gøre tingene på. Det er netop dét, der skal ske nu: I skal som gruppe gennemgå en kreativ proces, hvor I bliver guidet gennem videoen. Når I er færdige, har I et årshjul med events og temaer, og aktiviteterne for årets fester er besluttet. Dette skal lette jeres planlægning og sikre, at I tager udgangspunkt i, hvad I ønsker at opnå med eventet – så I får den fedeste energi og et event ’Fuld af liv’.

Inden I går i gang
Book et lokale, hvor I kan afspille videoen med lyd uden at blive forstyrret. Afsæt 50 minutter til processen – der er ingen pauser undervejs.

I skal bruge:

 • Masser af post-its
 • Kuglepenne til alle
 • Et printet 'Gymnasier Fuld af liv' årshjul
 • En computer
 • Lyd til computeren - evt. en højtaler
 • Et lokale der er booket til jer - uden forstyrrelser

Leg med – dette er jeres mulighed for, at I i fællesskab kan finde på fede events. Hold fokus, og følg processen, så lover vi, at I står med brugbare koncepter til slut!

God fornøjelse!

Hold en morgenfest!

Når I har styr på alle årets events, så er der overskud. Måske I har mod på at afholde den fedeste morgenfest på jeres skole?

En morgenfest er en fest om morgenen bestående af god musik, knæklys, morgenkaffe og croissanter. Med en morgenfest sikrer I den bedste start på dagen.

Læs mere her

Andet inspirationsmateriale til at planlægge næste fest eller café

Alkohol & Samfund har lavet et inspirationsmateriale til at planlægge fester og caféer med mindre alkohol.